Vjerska i kulturna baština Bošnjaka Busovače #11, Komarac Sead