Hutba: Bori se, ne sklanjaj se! - Autor: Nedim ef. Klisura

Hutba: Bori se, ne sklanjaj se! - Autor: Nedim ef. Klisura

Sva Hvala i Zahvala pripada Uzvišenom Allahu, Stvoritelju svjetova i neka je salavat i selam na Najodabranijeg Miljenika Muhammeda s.a.v.s.

Poštovani džemate!

Sve islamske dužnosti sadrže mudrosti i koristi koje ništa ne doprinose Uzvišenom Allahu, jer je On neizmjerno bogat i nezavisan od ljudi, ali donose dobrobit Njegovim stvorenjima. Nema ni jedne obaveze a da u njoj ne počiva mudrost i dobrobit za stvorenja, znali mi to ili ne.

Nepobitno je da Uzvišeni ništa ne propisuje bez svrhe i proizvoljno, kao što ništa ne stvara iz zabave ili dokolice. Jedno od Njegovih imena je El-Hakim (Mudri) i Njegova mudrost se očituje u onome što stvara i što propisuje.

Kakva je mudrost sadržana u propisivanju Džihada u Islamu? U ovim narednim redovima ćemo to rasvijetliti.

Pogledajmo, draga braćo!

Islam se ne zadovoljava time da musliman ibadet čini Allahu dž.š. samo kroz namaz, post, dovu i slavljenje jutrom i večeri. Nije dovoljno ni samo davati dio imetka kao zekat, čišćenje i pomoć siromašnima te doprinos višim ciljevima Ummeta, niti je dovoljno samo obaviti hadž odlazeći na mubarek mjesta u Mekki radi izvršavanja obreda. Sve to nije dovoljno ako na Zemlji postoji zabluda koja se bori protiv Istine, zlo koje pokušava savladati dobro i izopaćenost čije pristalice stoje na putu reformi i reformatorima.

Islam nije zadovoljan da musliman samo sjedi u svojoj kući, zatvorenih vrata, da ibadet čini u osami a da pusti zlotvore i zabludjele tirane da zemljom siju nered i da bespoštedno gaze prava i uzvišene vrijednosti, a da on samo uči različite dove i zikrove!

Naprotiv, muslimanu je propisan vid ibadeta kojim doprinosi suprostavljanju zlu kao što zekatom doprinosi činjenju dobra. Taj ibadet je džihad na Allahovom putu, tj. ulaganje mogućeg tjelesnog, imovinskog, intelektualnog i verbalnog truda u potpomaganje trijumfa istine i dobra. Nije to ibadet obrednog tipa kakvi su namaz i hadž, već je ibadet po namjeri i cilju.

Muslimanu je ova dužnost naređena isto onako kako su mu naređeni namaz i post. Uzvišeni veli: „O vjernici, Allaha se bojte i nastojte da Mu se umilite i na putu Njegovom se borite kako biste postigli šta želite. (El-Maide, 35)

„O vjernici molitvu obavljajte i Gospodaru svome se klanjajte, i dobra djela činite da biste postigli ono što želite. I borite se, Allaha radi, onako kako se treba boriti! On vas je izabrao... (El Hadždž, 77-78)

Džihad se tretira kao jedan od dokaza istinskog vjerovanja i to vjerovanje se negira onima koji tvrde da su vjernici, a nisu spremni da se odriču i bore: „Neki beduini govore:“Mi vjerujemo!“ Reci:“ vi ne vjerujete, ali recite Mi se pokoravamo! Jer u srca vaša prava vjera još nije ušla.“ (El-Hudžurat, 14), da bi potom Uzvišeni razjasnio ko su pravi vjernici: Pravi vjernici su samo oni koji u Allaha i u Poslanika Njegova vjeruju, i poslije više ne sumnjaju, i bore se na Allahovom putu imecima svojim i životima svojim. Oni su iskreni!“ (El-Hudžurat, 15)

Munafike, licemjere osuđuje zbog izostanka iz Džihada pod različitim izgovorima i isprikama: A kada je objavljena sura da u Allaha vjerujete i da se zajedno sa Poslanikom Njegovim borite, najimućniji od njih su zatražili odobrenje od tebe i rekli: „ostavi nas da budemo s onima koji ne idu u boj!“ zadovoljavaju se da budu s onima koji ne idu u boj, srca njihova su zapečaćena, pa oni ne shvaćaju! Ali, Poslanik i oni koji s njim vjeruju bore se zalažući imetke svoje i živote svoje. Njima će svako dobro pripasti i oni će ono što žele ostvariti. (El-Tevbe, 86-88)

Musliman, draga braćo, ima svjetsku i univerzalnu misiju koju nisu kadri nositi negativci i izolacionisti, već pozitivci i borci. Njen cilj je da zavlada istina i pravda, da se raširi dobro i uputa, da posvuda bude dobrota i ispravnost i da Allahova riječ bude uzdignuta na Njegovoj zemlji. Allahova riječ i jeste došla da se bori protiv unutarnje slabosti, protiv zabludjelosti uma, devijantnog morala, društvene potlačenosti, osione vlasti i nepravdi koje čine narodi jedni drugima.

Ova misija dolazi da ukloni vještački stvorene posrednike između boga i Njegovih robova i da poruši izmišljene razlike među ljudima.

Ova misija šalje poruke ljudima bez obzira u kakvoj situaciji se nalazili.

Slabima govori: „ Nađite u sebi snagu!“

Poniženima dovikuje: „ Podignite glave!“

Usnulima viče: „ Trgnite se iz sna!“

Potlačenima govori: „ Raskinite okove!“

Ohole poziva: „ Siđite s prijestolja svoje oholosti!“

Bogatima kaže: „ Dijelite iz Allahovog imetka, ne iz vašega!“

Vladarima govori: „ Allah vam zapovjeda da odgovorne službe onima koji su ih dostojni povjeravate i kada ljudima sudite da pravično sudite.“ (En-Nisa, 58)

Onima koji se diče svojim porijeklom veli: „ Koga uspore njegova djela, neće ga ubrzati njegovo porijeklo!“ (Muslim)

Onima koji kontolišu svijest i savjest sljedbenika Knjige veli: „ Dođite da se okupimo oko jedne riječi i nama i vama zajedničke: da se nikome osim Allahu ne klanjamo, da nikoga Njemu ravnim ne smatramo i da jedni druge pored Allaha, bogovima ne držimo.“ (Ali Imran, 64)

A svim ljudima veli: „ Najugledniji kod Allaha je onaj koji Ga se najviše boji.“ (El-Hudžurat,13)

Neka nam Uzvišeni Allah bude na pomoći, amin ja Rabbel Alemin!!!