Hutba: Blagodati ramazana - Autor: Mirza ef. Šabanović

Hutba: Blagodati ramazana - Autor: Mirza ef. Šabanović

Zahvala pripada Uzvišenom Allahu, salavat i selam na Božijeg poslanika i miljenika Muhammeda s.a.v.s., na Njegovu porodicu, uzorite ashabe, poseban selam našim uzoritim bosnaskim šehidima.

Neizmjerna hvala Allahu dž.š. koji nam je dao da zakoračimo u dane mjeseca ramazana, mjeseca Njegove milosti. Da bi ljudi znali iskoristiti neku blagodat, najprije moraju da budu svjesni te blagodati, stoga ćemo u današnjoj hutbi nastojati da dočaramo blagodati mjeseca ramazana nebi li ga što bolje iskoristili.

Ramazan je prilika koja nam se ukaže jednom godišnje i ako je valjano iskoristimo postajemo Allahovi dž.š. posebni robovi.

Allah dž.š. kaže: I da od Gospodara svoga oprosta tražite i da se pokajete, a On će vam dati da do smrtnoga časa lijepo proživite i svakom čestitom daće zasluženu nagradu. A ako leđa okrenete – pa, ja se, zaista, bojim za vas patnje na Velikom danu”.

Najveća blagodat koju čovjek ima u ovom mjesecu jeste mogućnost da se oslobodi svojih grijeha. Poslanik a.s. kaže: „Kada dođe Ramazan, otvore se džennetska vrata, a zatvore se džehennemska, i šejtani budu sputani“.

A kada ćemo se osloboditi grijeha, ako nećemo onda kada su otvorena džennetska vrata, a zatvorena džehennemska i kada nema šejtana da nas na grijehe navodi i ako znamo da će, kao što u prethodnom ajetu stoji, onaj ko se grijeha oslobodi proživjeti lijep ovosvjetski život.

Takođe moramo uzeti i u obzir hadis u kojem Poslanik kaže: „Neka je ponižen onaj kome dođe i prođe mjesec Ramazan, a ne budu mu oprošteni njegovi grijesi!“

Još jedna od blagodati mjeseca ramazana je i to da nam se udvostručuju naša djela, to jest da za ono malo što uradimo, puno nam se piše.

Poslanik, s.a.v.s., je rekao: “Ko obavi nafilu u ramazanu, kao da je obavio farz izvan ramazana, a ko učini farz, bit će nagrađen kao da je učinio sedamdeset farzova izvan ramazana.“

Dakle, samo za obavljene farzove od pet dnevnih namaza u ramazanu imamo nagradu kao da smo obavili 10500 farzova izvan ramazana, još ako ih klanjamo u džematu nagrada bi bila pomnožena sa 25 puta jer znamo da je namaz u džematu vrijedniji za 25 puta od samostalnog namaza.

Sljedeća blagodat u mjesecu ramazanu jeste ta što se postaču prima dova.

Poslanik s.a.v.s. je rekao: „Dova postača se ne odbija“.

U suri Bekare, odmah nakon ajeta koji govore o propisima posta dolazi ajet u kojem Allah dž.š. kaže: „A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na Pravome putu.“

Zato iskoristimo dane ramazana da činimo što više dova Allahu dž.š. Ako postimo onako kako treba postiti i ako iskreno uputimo dovu, budimo sigurni da će je Allah dž.š. primiti i da nas neće odbiti.

Još jedna od blagodati u mjesecu ramazanu jeste i noć Lejletul-kadr. Noć koja je vrijednija od hiljadu drugih mjeseci, a to znači noć koja je vrijednija od jednog čitavog ljutskog vijeka. Ako ovu noć provedemo u ibadetu nagrada nam je kao da smo čitav život u ibadetu proveli.

Pored svih ovih blagodati koje smo naveli i koje svakako moramo iskoristiti, ramazan treba iskoristiti i da popravimo međusobne odnose.

U ramazanu moramo da se oslobodimo loših misli prema drugom bratu muslimanu i da naučimo da u njemu prepoznajemo dobrotu i da tu dobrotu ističemo i da ga po toj dobroti pominjemo.

Jasno je da u ovim danima ima i mnogo posla. Oni koji ne rade u firmama uglavnom se bave poljoprivredom i na taj način sebi opskrbljuju za život, ali moramo biti svjesni da i one blagodati koje ubiremo iz naših njihva zavise isključivo od Allaha dž.š. Ne možemo očekivati da će nam Allah dati da berba bude uspješna, ako mi barem malo vremena ne odvojimo za Allaha dž.š.

Za to svakim danom nastojmo da zaslužimo ove blagodati koje smo nabrojali i molim Allaha dž.š. da nam olakša da ispostimo ovaj mjesec i da nam primi naše ibadete i da zaradimo oprost naših grijeha. Amin!