Džemat Putiš

Džemat Putiš obuhvata naselja Putiš-Dvor, Merdani, Grablje, Jelinak, Strane i Lončari. Nalazi se 6 kilometara sjeverno od Busovače na magistralnom putu Travnik-Zenica 12 kilometara južno od Zenice.

Broji oko 600 domaćinstava. Džemat ima dvije džamije i dva imama u službi. Stara džamija u naselju Putiš - Dvor izgrađena je 1700. godine, a potpuno je obnovljena 2004. godine. Imamsku službu u ovoj džamiji obavlja Emin ef. Koluh koji ujedno obnaša i funkciju sekretara Medžlisa IZ Busovača.

Stara džamija u Putišu

2016. godine izgrađena je nova džamija na području Gavrinih kuća, a imamsku službu u toj džamiji obavlja Nedim ef. Klisura. Treba napomenuti i to da je džemat Putiš imao jednu džamiju i jednog imama sve do izgradnje nove džamije, te da je imamsku službu u tom periodu vršio Nedim ef. Klisura u staroj džamiji.

Nova džamija u Putišu (Gavrine kuće)

Imami koji su bili u službi u ovom džematu su: Salih ef. Šabanović, Mustafa ef. Heleg, Omer ef. Neslanović, Uzejr ef. Klisura, Muhamed ef. Lopo, Elvedin ef. Ibrahimspahić i Nedim ef. Klisura (trenutni imam u novoj džamiji) i Emin ef. Koluh (trenutni imam u staroj džamiji).

Od vakufske imovine džemat posjeduje: dvije džamije, mesdžide u Lončarima, Merdanima, Stranama, Jelinku i Grablju sa  gasulhanama, turbe u Grablju, imamsku kuća sa mektebom i mezarjima u svakom naselju.