Vjerska i kulturna baština Bošnjaka Busovače #12, Hadži-Zilkaid Zatagić