Džemat Gornja Rovna

Džamija u Gornjoj Rovni

Džemat Gornja Rovna obuhvata naselja Gornja Rovna, Peziće i Kovačevac. Nalazi se 8 kilometara sjeverozapadno od Busovače. Broji oko 150 domaćinstava. Stara džamija je sagrađena 1954. godine, a djelimično renovirana 2000. godine. 2017. godine je porušena do temelja, a na njenom mjestu je izgrađena potpuno nova.

Imamsku službu u džematu vrši Mirza ef. Šabanović, a dosadašnji imami i muallimi su bili: Arif ef. Neslanović, Ibrahim ef. Klisura, Mustafa ef. Ribić, Abdulah ef. Neslanović i hfz. mr. Adnan ef. Srebrenica.

Od vakufske imovine džemat posjeduje: Džamiju, imamsku kuću, tri gasulhane, dva mesdžida i četiri mezarja.