Džemat Busovača

Fotografija džamije u Busovači

 

Džemat Busovača obuhvata gradsko područje grada Busovače i sela Saolakoviće i Skradno.

Busovača se nalazi u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine, na mjestu gdje se ukrštaju putevi koji povezuju sve njene dijelove, 60 km sjeverozapadno od Sarajeva, 27 km jugoistočno od Travnika i 18 km južno od Zenice.

 

Broj domaćinstava

Sa oko 700 domaćinstava jedan je od najvećih džemata na području Medžlisa.

 

Džamija

Sulejman-begova džamija u Busovači prvi put je izgrađena u 16. v., u toku agresije je bila potpuno porušena i ponovo je sagrađena 2002. godine.

 

Dosadašnji imami, hatibi i muallimi

Hazim ef. Kuskunović, Ragib ef. Mustajbegović, Ismet ef. Dautović, Ćazim ef. Ćosić, Enver ef. Prolaz, Ferid ef. Huseinbašić i mr. hfz. Adnan ef. Srebrenica

 

Poznatiji alimi

Hazim ef. Kuskunović (1902.-1979.), busovljak, istaknuti alim, poznavalac nekoliko jezika, službovao u Busovači i Šarenoj džamiji u Travniku. Na uspomenu na ovog istaknutog alima jedna ulica u Busovači nosi njegovo ime. Posebno je bio poznat po svojoj izuzetnoj čistoći i pedantnosti (odnos prema abdestu i održavanju čistoće svega onoga sa čime je dolazio u dodir).

 

Vakufska imovina

Sulejman-begova džamija i mekteb, zgrada Medžlisa sa gasulhanom i kafanom, dvije imamske kuće, mesdžidi u Skradnu i Solakovićima sa mektebima i gasulhanama, mezarja u Busovači, Skradnu i Solakovićima, oko 10 dunuma njiva i jedno turbe.