Vjerska i kulturna baština Bošnjaka Busovače #10, Solić Ahmet