Vjerska i kulturna baština Bošnjaka Busovače #5, Deljkić Mustafa