Vjerska i kulturna baština Bošnjaka Busovače #4, Karaula Vahid