Vjerska i kulturna baština Bošnjaka Busovače #6, Pajić Mušan i Rasema