Vjerska i kulturna baština Bošnjaka Busovače #9, Hadži-Šaban i Hadži-Namira Selimović