Izvršni odbor

Izvršni odbor medžlisa je izvršni organ Islamske zajednice na području medžlisa. Broj članova izvršnog odbora određuje se prema broju pripadnika Islamske zajednice na području medžlisa i ne može biti manji od pet niti veći od petnaest.

Glavni imam medžlisa je član izvršnog odbora medžlisa po položaju.

Ovlasti izvršnog odbora:

- izvršava odluke i provodi upustva viših organa Islamske zajednice

- stara se o uvjetima i potrebama vjerskog života na području medžlisa

- nadzire rad džematskih odbora i daje im upustva za rad

- brine o prihodima i imovini Islamske zajednice

- daje prijedloge za postavljenje i razrješenje imama, hatiba i muallima

- podnosi izvještaj o radu.

Izvršni odbor ima predsjednika. Predsjednik predstavlja i zastupa medžlis i rukovodi radom izvršnog odbora. Općim aktom koga donosi  Sabor Islamske zajednice u BiH uređuju se pitanja vezana za medžlis.

Članovi Izvršnog odbora za period 2018-2022. godina su:

  • Mirza Kurtović,  predsjednik
  • Dr. Hfz. Adnan ef. Srebrenica,  gl. imam (član po položaju)
  • Nedim-ef. Klisura, član
  • Salih Ekmeščić, član
  • Adem Buljina, član
  • Nedžad Jugović, član
  • Nasih Kermo, član
  • Sekretar Izvršnog odbora je Emin Koluh.