Vjerska i kulturna baština Bošnjaka Busovače #3, Pašić Jusuf