Vjerska i kulturna baština Bošnjaka Busovače #8, Hadži-Ibrahim Koluh