Džemat Bukovci

Džamija u Bukovcima

Džemat Bukovci se nalazi 8 kilometara jugoistočno od Busovače na lokalnom putu Busovača - Kiseljak. Broji oko 120 domaćinstava. Džemat ima dvije džamije. Stara džamija je izgrađena 1962. godine, a obnovljena je 2000. godine. 2016. godine džematlije Bukovaca su izgradile novu džamiju.

Imamsku službu u džematu obavlja Eldin ef. Buljina, a dosadašnji imami su bili: Abdurahman ef. Mekić, hfz. Ramiz ef. Pašić, Sakib ef. Rizvić i Enijad ef. Mekić. 

Od vakufske imovine džemat posjeduje: dvije džamije, dvije gasulhane i dva mezarja.