Sastanak gl. imama Ferid ef. Huseinbašića i šejha dr. Čazima Hadžimejlića

Sastanak gl. imama Ferid ef. Huseinbašića i šejha dr. Čazima Hadžimejlića

Dana, 02.04.2015. godine u prostorijama Medžlisa, upriličen je sastanak gl.imama Ferida ef. Huseinbašića i šejha dr. Čazima Hadžimejlića. Razgovarano je o aktivnostima  Medžlisa i tekije ''Mesudijje'' , te o nastavku i poboljšanju saradnje.