Održano 5. takmičenje iz Sire - životopisa Muhammeda a.s: Tokom pet godina knjiga iz Sire ušla u 20.000 porodica

Održano 5. takmičenje iz Sire - životopisa Muhammeda a.s: Tokom pet godina knjiga iz Sire ušla u 20.000 porodica

Dana, 27. juna 2018. godine na 22 lokacije diljem Bosne i Hercegovine održano je peto nagradno takmičenje iz Sire – životopisa Muhammeda, a.s., za učenike srednje škole.

Takmičenje tradicionalno organizuje Uprava za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, uz podršku Ureda za društvenu brigu koji svake godine obezbjeđuje po pet stipendija za najbolje učenike, Dijaneta Republike Turske koji obezbjeđuje program i boravak u Istanbulu, muftijstava i medžlisa koji omogućavaju realizaciju ovog projekta, profesora vjeronauke koji animiraju svoje učenike da se uključe u ovaj projekat, roditelja koji podržavaju svoju djecu u tome, te samih učenika koji i na ovaj način iskazuju svoju želju za upoznavanjem Resulullaha, s.a.v.s., i njegovog životnog puta.

Ovogodišnje takmičenje je održano na osnovu potpuno novog djela „Muhammed, a.s., u očima naše uleme“, koje su priredili Husejin-ef. Smajić i Nezir Halilović, a čiji izdavač je El-Kalem.  

Djelo je ciljano koncipirano za potrebe ovog takmičenja ali je privuklo i veliku pažnju javnosti jer ukazuje na bogatu tradiciju Bošnjaka u području poznavanja i izučavanja Sire – životopisa Muhammeda, a.s. Prvi dio ovog velikog projekta, knjiga broj 1, aktualizira radove naše uleme koji su živjeli i djelovali u periodu 1878-1945. godine. Pored njihovih imena, biografija i radova djelo ukazuje i na jezičku dimenziju tj., zorno odslikava faze i razvoj bosanskog jezika tokom historije.

Ove godine na 5. nagradno takmičenje kod profesora vjeronauke u srednjim školama diljem BiH prijavilo se oko 2500 učenika za učešće u takmičenju. Tako je zahvaljujući ovom projektu tokom proteklih 5 godina djelo iz Sire ušlo u skoro 20.000 porodica. Ako se uzme u obzir da su isto djelo često čitali i roditelji učenika koji su pristupili takmičenju, kao i da su djela iz Sire ušla u skoro sve srednje škole u Bosni i Hercegovini i susjednim državama, jasno je da se radi o jedinstvenom projektu Islamske zajednice koji malo košta a jako mnogo hajra donosi.

Pored toga, ove godine je Uprava za obrazovanje i nauku široj javnosti i ponudila jednu inovaciju i omogućila svim zainteresovanim da sukcesivno prate objavljivanje dijela po dijela knjige na posebno kreiranoj Facebook-e stranici: https://www.facebook.com/takmicenjesira/.

Ovu Facebook-e stranicu redovno ili povremeno je pratilo na hiljade posjetilaca od čega ih je više od 1000 podržalo tu stranicu lajkovima, dok je više od 1100 direktno pratilo stranicu u njene sadržaje.

Sa druge strane, zanimljivo je da se većina učenika koji su pristupili takmičenju u anketnim upitnicima kritički izrazila spram te ideje i istakla da u slučaju Sire preferira printanu verziju knjige, mada pohvaljuju pokušaj da se dodatno približi učenicima korištenjem modernih tehnologija.

Po peti put takmičenje iz Sire je započelo na sve 22 lokacije u Bosni i Hercegovini u 10:00h, a završeno je u 11:00h bez ijednog registriranog problema u toku realizacije.

Na kraju sljedeći učenici osvojili nagrade:

- Rezultati 5. Nagradnog takmičenja iz Sire 2018. (PDF)

Nakon provjere mogućnosti za putovanje, zbog raznih razloga neki učenici su odustali od svoje nagrade a na njihovo mjesto su došli sljedeći učenici sa spiska te je konačni spisak putnika na nagradno putovanje u Istanbul sljedeći:

- Spisak učenika koji putuju na ekskurziju u Istanbul 2018. godine (PDF)

Program boravka u Istanbulu je sljedeći:

- Program putovanja u Istanbul 2018. godine (PDF)