Održana 67. redovna sjednica Rijaseta

Održana 67. redovna sjednica Rijaseta

Danas je u Sarajevu, pod predsjedavanjem reisul-uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein-ef. Kavazovića, održana 67. redovna sjednica Rijaseta. Nakon proučenog Jasin-i šerifa i usvajanja Dnevnog reda, te usvajanja Zapisnika sa 66. redovne sjednice Rijaseta, pristupilo se razmatranju usvojenih tačaka.
Razmatran je prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju predškolske ustanove „Richmond Park International Perschool“ Zenica – prijedlog je usvojen, uz promjenu imena ustanove u „Lastavica“; razmatran je i usvojen prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Sistematizacije radnih mjesta u Rijasetu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini; razmatran je i usvojen prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama i naknadama u Rijasetu Islamske zajednice; razmatran je porijedlog i data saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka u Gazi Husrev-begovoj biblioteci; razmatran je i usvojen projekat izgradnje foto-naponske elektrane u Tešnju; razmatran je i usvojen prijedlog Odluke o dodjeli prostorija privrednom društvu BIZ INVEST d.o.o. Sarajevo.
Na sjednici su razmatrani i radno-pravni statusi, te kadrovska i neka druga pitanja iz nadležnosti Rijaseta.

(islamskazajednica.ba)