Mektebsko takmičenje - 2015

Mektebsko takmičenje - 2015

Dana 19. 04. 2015. godine, u 09:00h, u prostorijama Medžlisa islamske zajednice Busovača održano je takmičenje polaznika 
mektebske nastave na nivou ovog medžlisa.

Takmičenju je prisustvovalo 24 učenika iz 7 mekteba sa područja cijelog Medžlisa i to u tri kategorije:

test općeg znanja, 
kiraet - mlađi uzrast i kiraet - stariji uzrast.
Nakon obraćanja glavnog imama Ferid ef. Huseinbašića i uvodnih napomena kandidati su pristupili takmičenju. Komisiju iz 
testa općeg znanja sačinjavali su svi imami, a za kiraet hafizi: hfz. Adnan Srebrenica, predsjednik komisije; hfz. Alem 
Koluh, član i hfz. Selma Hodžić, član.

Takmičenje je okončano u 11:00h,a nakon  sumiranja rezultata utvrđeno je da su sljedeći kandidati osvojili najviše bodova:

Test općeg znanja:

1. Amina Osmančević - muallim Nedim ef. Klisura (džemat Putiš)
2. Emina Osmanbegović - muallim Ferid ef. Huseinbašić (džemat Busovača)
3. Nedžma Brkić - muallim Ferid ef. Huseinbašić (džemat Busovača)


Kiraet - mlađi uzrast:

1. Hasan Aletić - muallim Eldin ef. Buljina (džemat Bukovci)
2. Naida Kermo - muallim Nedim ef. Klisura (džemat Putiš)
3. Lamija Muminović - muallim Ferid ef. Huseinbašić (džemat Busovača)

Kiraet - stariji uzrast:

1. Amela Redžić - muallim Eldin ef. Buljina (džemat Bukovci)
2. Tarik Kermo - muallim Nedim ef. Klisura (džemat Putiš)
3. Ajdina Mekić - muallim Enijad ef. Mekić (džemat Kačuni)

Kandidatima koji su osvojili prva mjesta iz svih pomenutih kategorija uručene su prigodne nagrade, a nakon toga upriličen je 

i ručak za sve učesnike takmičenja.

Ovom prilikom čestitamo svim pobjednicima na uspjehu kao i njihovim muallimima.