Imami MIZ Busovača u Bugojnu prisustvovali seminaru “Organizivanje poslova u islamu"

Imami MIZ Busovača u Bugojnu prisustvovali seminaru “Organizivanje poslova u islamu"

26.06.2018. godine u Kulturnom centru princeze Dževhere u Bugojnu održan je seminar za imame i vjeroučitelje Muftijstva travničkog. Predavač na seminaru bio je poznati islamski učenjak dr. Mutlak El-Karavi.