Hatme i svečanost u povodu završetka mektebske nastave

Hatme i svečanost u povodu završetka mektebske nastave

Dana 21.05.2017.god poslije akšam namaza upriličena je svečanost u povodu završetka mektebske nastave i hatme za 6 polaznika mekteba Bukovci.

Na početku programa polaznici su proučili nekoliko ilahija dodijeljene su im diplome za završene godine, zatim su dodijeljene nagrade za najbolje i najredovnije u protekloj mektebskoj 2016/17 godini. Na kraju su svršenici hatme proučili posljednje sure i dovom smo završili program.

Posebno nas raduje da je džematski odbor prepoznao aktivnosti sekcije hifza koji su u zimskom periodu završili tedžvid te ih nagradili simboličnom novčanom nagradom za trud i redovan dolazak u džemat i uključivanje u namaske aktivnosti u vidu mujezinluka sa željom da se i ostali ugledaju na njih.