Glavni imam MIZ Busovača odbranio doktorski rad!

Glavni imam MIZ Busovača odbranio doktorski rad!
Glavni imam MIZ Busovača odbranio doktorski rad!
Glavni imam MIZ Busovača odbranio doktorski rad!

Glavni imam našeg Medžlisa mr. hfz. Adnan-ef. Srebrenica postao je doktor islamskih nauka - naučna oblast Hadis.
On je u ponedjeljak 20.07.2020. godine na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu odbranio doktorski rad pod naslovom: „Upravljanje ljudskim potencijalima u sunnetu Božijeg poslanika Muhammeda, s.a.v.s.“ pred Komisijom u sastavu: doc. dr. hfz. Kenan Musić , prof. dr. Zuhdija Hasanović, član i prof. dr. hfz. Aid Smajić, mentor i član.

Čast nam je i zadovoljstvo imati glavnog imama koji je ujedno i doktor islamskih nauka, molimo Allaha dž.š. da mu podari hajr i bereket u njegovom trudu, zalaganju i zvanju koje je stekao.